Jag såg att jag körde motorcykel på motsatt sida av vägen, och det var som om jag reste mig högt, som om jag sökte hjälp från Gud av rädsla