Jag drömde att jag var på toppen av en lång järntrappa, och jag var rädd för att gå ner, och då gick en av mina framtänder sönder på trappans övre räcke, och det var väldigt högt.